Διάθεση Προϊόντων χωρίς Μεσάζοντες

 Το 2012 μετά το “Κινήματος της Πατάτας”, μία παρόμοια κίνηση οργανώθηκε στο Δήμο Θερμαϊκού από τα μέλη της συλλογικότητας “Ανεξάρτητη πρωτοβουλία κατοίκων Δήμου Θερμαϊκού”. Καθώς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ήταν πλέον εμφανείς, μια ομάδα ανήσυχων πολιτών προσπάθησε με αυτήν την κίνηση να ανακουφίσει τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες. Η αγορά επεκτάθηκε σταδιακά στη διάθεση μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων. Συνέχισε τη λειτουργίας της έως τον Φεβρουάριο του 2014 όπου και διαλύθηκε μετά την παρέμβαση της αστυνομίας, καθώς δεν υπήρχε το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο που να θεσμοθετεί τη λειτουργία της. Επαναλειτούργησε το 2018, μετά την ψήφιση του άρθρου 37 του Ν.4497/20171 με την πρωτοβουλία του νεοϊδρυθέντος Αυτόνομου Συλλόγου Πολιτών Δήμου Θερμαϊκού “Η Αλληλεγγύη”.  

Αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες του συλλόγου και  πραγματοποιείται στο πάρκο των Ν.Επιβατών κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα (Εικόνα 1, 2). 

Εικόνα 1Αγορά καταναλωτών Δήμου Θερμαϊκού 

 

Εικόνα 2: Πάρκο Ν. Επιβατών -Είσοδος στην αγορά καταναλωτών Δήμου Θερμαϊκού 

 Ο καθορισμός των τιμών των προϊόντων, αποφασίζεται από κοινού με τους παραγωγούς έτσι ώστε οι τιμές να είναι δίκαιες για καταναλωτές και παραγωγούς, ενώ οριστικοποιείται ενημερωτικό φυλλάδιο που διανέμεται σε κατά τόπους χώρους. Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται το φυλλάδιο που διανεμήθηκε για την αγορά της 7ης Απριλίου 2019.   

 Μέρος από τα προϊόντα των παραγωγών, δίνεται στο σύλλογο ο οποίος με τη σειρά του τα συσκευάσει και τα διανέμεισε ευπαθείς ομάδες του δήμου , ενώ μέρος δίνεται του κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου.