Ποιοί Είμαστε

Ο Αυτόνομος Σύλλογος Καταναλωτών-Πολιτών Δήμου Θερμαϊκού «Η Αλληλεγγύη», ιδρύθηκε την άνοιξη του 2018 στην Περαία (ή Ν. Επιβάτες) του Δήμου Θερμαϊκού. Τα ιδρυτικά του μέλη (22 άτομα) είμαστε πολίτες του δήμου μας που πιστεύουμε στις αρχές:

  • Της αλληλέγγυας οικονομίας, δηλαδή της συνεργασίας και της έμπρακτης στήριξης προς όλους τους παραγωγούς και εργαζόμενους που συγκροτούν κοινότητες και συλλογικότητες και αναπτύσσουν παραγωγικές και εργασιακές σχέσεις συμμετοχικές, βασισμένες στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών τους και στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα προς εκείνους που συμμετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν.
  • Της συλλογικής δράσης, της συμμετοχικής εργασίας και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως μέσων διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων.

Με βάση τις παραπάνω αρχές επιδιώκουμε:

  1. Να δημιουργήσουμε ένα ανθρώπινο δίκτυο που να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, χωρίς καμία εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους χρήστες-καταναλωτές μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τα παράγουν και τα προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους αλλά και συγχρόνως συμφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές.
  2. Να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την καταναλωτική συνείδηση, ταυτόχρονα με την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού.
  3. Να προάγουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος , πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση
  4. Να συμβάλουμε στη σύσφιξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Συλλόγου μας και στην ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ μας, με σκοπό την επίλυση των κοινών μας προβλημάτων
  5. Την ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών και πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα-υποχρεώσεις που έλκουν από τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές.

Προσπαθώντας να πετύχουμε τους παραπάνω σκοπούς του Συλλόγου, η πρώτη μας δράση ήταν να διοργανώσουμε υπαίθριες αγορές  σε συνεργασία με το Αγροτικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμαριάς. Διοργανώθηκαν μέχρι σήμερα 5 Διαθέσεις προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες στο πάρκο των Ν. Επιβατών (την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, έχοντας ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2019). Μετά τη λήξη κάθε υπαίθριας  αγοράς οι παραγωγοί προσέφεραν μέρος των προϊόντων τους, τα οποία μοιράστηκαν σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης.

Από τον Σεπτέμβρη, θα συνεχίσουμε αυτή την δράση κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα στο πάρκο των Ν. Επιβατών, αλλά και θα διοργανώσουμε κι άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια πάντα των στόχων του Συλλόγου μας.